Alerta de productes cosmètics: Orlane Soin de Blanc Serum Eclaircissant

Data: 16-01-2023 - Categoría: Consum


Referència: PS/CBV-CM 537 2022/AE
Data: 11/01/2023
Alerta RAPEX: A12/01830/22

Marca i nom comercial: Orlane Soin de Blanc Serum Eclaircissant

Responsable de la posada en el mercat:
ORLANE
12 rond point des Champs Elysées
75008 París (França) 

Lot/s:
018518, 017518, 018251, 017298


Descripció del risc detectat
El producte conté la substància prohibida 3 i 4-(4-Hidroxi-4-metilpentil) ciclohex-3-ene-1-carbaldehid (HICC) (Lyral), que està inclosa en l'Annex II (de substàncies prohibides en productes cosmètics) del Reglament (CE) núm.1223/2009 sobre productes cosmètics.

Mesures adoptades
L’Agència Española de Medicaments i Productes Sanitaris ha ordenat, com a mesures cautelars, el cessament de la comercialització i la retirada del mercat de totes les unitats dels lots afectats d’aquest producte.
 
Recomanacions als consumidors:
No adquiriu cap unitat dels lots afectats d’aquest producte.
Si disposeu d’alguna unitat dels lots afectats d’aquest producte, deixeu-la d’utilitzar de manera immediata.
 
Recomanacions als distribuïdors i establiments de venda:
Si disposeu d’unitats dels lots afectats d’aquest producte, immobilitzeu-les i cesseu-ne la comercialització, de manera immediata.
Contacteu amb el proveïdor d’aquest producte i gestioneu la devolució de les unitats dels lots afectats de què disposeu.

Per resoldre qualsevol qüestió relacionada amb aquesta alerta sanitària, podeu enviar un correu electrònic a controlfarmaceutic.salut@gencat.cat, indicant, en l’assumpte del correu, la referència i la marca i nom comercial del producte afectat.
Si heu experimentat o teniu coneixement de que algú ha patit algun efecte no desitjat atribuïble a l’ús d’un producte cosmètic, podeu comunicar-ho a través del portal NotificaCS.

Servei de Control Farmacèutic i Productes Sanitaris